Wpływ emocji na zdrowie

 
Dlatego tak bardzo ważne jest, by w procesie zdrowienia, zwrócić uwagę nie tylko na zdrową dietę ale i życie wewnętrzne. Bardzo często okazuje się bowiem, że to właśnie praca w tym obszarze pełni kluczową rolę w wychodzeniu z choroby.
Rozpatrywanie przyczyn choroby jedynie przez pryzmat złego odżywiania, braku aktywności fizycznej, niedoborów witamin w organizmie lub jako efekt działania wirusów czy bakterii, jest niewystarczające by móc skutecznie leczyć.
Każdy z nas każdego dnia wraz z oddechem pochłania około 19000 litrów powietrza. Oczywiście nie liczymy ani ilości oddechów, ani ich pojemności, odbywa się to naturalnie, świadomi jednak jesteśmy jak ważną rolę oddychanie spełnia w naszym życiu. Bez oddechu nie przeżyjemy nawet kilku minut. Proces oddychania oprócz tego, że podtrzymuje nasze funkcje życiow,