Energia życiowa

 
Zdolność samo-uzdrawiania jest wpisana z natury w nasze ciała. Umiejętność pokonywania chorób jest jednym z największych cudów natury jakie posiadamy w swoich zasobach, dlaczego więc z tego daru nie korzystamy? Troszkę dlatego, że wolimy aby to ktoś inny wziął na siebie odpowiedzialność za nasze zdrowie.
Energia życiowa, zwana też witalną pochodzi z trzech źródeł – dziedziczymy pewien jej zasób po naszych rodzicach i zasób ten jest nie odnawialny, wyczerpuje się wraz z upływającym wiekiem, w pozostałej części czerpiemy ją z pożywienia i oddychania.
Nasze ciało i umysł stanowią nierozerwalną jedność i wzajemnie na siebie oddziałują. Zrozumienie i zaakceptowanie tego faktu może pozwolić zrozumieć przyczyny wielu chorób i ułatwić radzenie sobie z nimi.