Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) - e-book

 

W przeszłości, pojęcie Reumatoidalne Zapalenie Stawów nie istniało w medycynie zachodniej, a zaburzenia reumatyczne traktowano jako szeroko rozumiany reumatyzm.
Szybko postępujący rozwój współczesnej medycyny na przestrzeni wielu lat przyczynił się do wyróżnienia ponad 200 różnych chorób reumatycznych. Zalicza się do nich między innymi właśnie RZS (Reumatoidalne Zapalenie Stawów), Toczeń czy Zespół Sjogrena.
Choroby reumatyczne wpływają na ścięgna, więzadła, kości i mięśnie stawów, nazywa się je też chorobami układu mięśniowo-szkieletowego, gdzie typowymi objawami są między innymi bóle stawu, utrata ruchu w stawie lub stawach, zapalenie (obrzęk, zaczerwienienie, ciepło w stawie).
RZS (dawniej zwany jako gościec przewlekle postępujący) jest przewlekłą i postępującą chorobą autoimmunologiczną, atakującą stawy i różne narządy. Niezmiernie ważne jest wczesne jej rozpoznanie, co pozwala na szybkie podjęcie działań, zminimalizowanie bólu oraz przede wszystkim zapobieżenie ryzyka niepełnosprawności. Nieleczona choroba może prowadzić do zniszczenia stawów i ciężkiej niesprawności, ale też do uszkodzenia wielu narządów. Niestety zdarzają się przypadki, również przedwczesnego zgonu.
Jeśli rozpocznie się leczenie na wczesnym etapie rozwoju choroby, może nastąpić jej całkowite wycofanie.
Dlaczego tak ważne jest szybkie zareagowanie w przypadku wystąpienia niepokojących symptomów? Badanie przeprowadzone przez Mayo Clinic w 2005 r. wykazało, że pacjenci z RZS cierpią na ponad dwukrotnie większe ryzyko chorób serca niż w populacji ogólnej, niezależnie od innych czynników ryzyka, takich jak alkoholizm, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu, wskaźnik masy ciała i podwyższone ciśnienie krwi.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) - Katarzyna Majtczak

RZS nie jest chorobą genetyczną, ma jasno zdefiniowane przyczyny i o ile ważne jest leczenie by nie doprowadzić do poważnych konsekwencji, o tyle równie ważne jest zastosowanie wszystkich możliwych sposobów wyeliminowania przyczyn i ograniczenia stosowanych leków.

Leczenie farmakologiczne powinno być stale monitorowane pod kątem jego skuteczności, ale i toksyczności stosowanych leków. Jednocześnie należy monitorować i regularnie kontrolować choroby współistniejące, tak jak nadciśnienie, chorobę niedokrwienną serca, osteoporozę czy depresję.

Niezmiernie ważna jest terapia psychologiczna, która powinna uwzględniać sposoby radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacyjne, edukację na temat choroby. Niezbędne są też inne działania jak jest fizjoterapia czy wspomniana już aktywność fizyczna np. w postaci aerobiku czy różnego rodzaju ćwiczeń wzmacniających.

W poradniku pokazuję chorobę z perspektywy współczesnej medycyny zachodniej, skupionej głównie na leczeniu farmakologicznym, jak też podejście medycyny wschodniej, która nie odrzucając podejścia zachodniego, wykorzystuje zioła i odpowiednią dietę.Takie komplementarne podejście do leczenia może przynieść wspaniałe efekty.

Poradnik jest w formie elektronicznej, link do jego pobrania trafia automatycznie po dokonaniu zakupu na wskazany adres e-mail.